Leverans med DHL 1 – 3dagar | Betala med Klarna faktura | Ring oss: 076-390 68 76 | E-post: info@jagamera.se

Araceae Lockmedel

Senaste produkterna

Araceae Lockmedel

Araceae Lockmedel är ett av de mest effektiva på marknaden idag, därför finner du dem här inne hos mig!

Nedan följer ingående hur man använder sig av Araceae´s lockmedelsprodukter!

Varför kallas lockmedlet för Araceae?

Araceae är familjenamnet för Kallaväxter som består av cirka 170 arter. De flesta arterna av Araceae har fruktansvärt illaluktande blommor men det finns också andra som doftar morot, anis, choklad, citron eller frukt. Det är dessa dofter som inspirerat till att skapa ett naturligt nedbrytbart lockmedel som lockar de flesta djur och som döpts till Araceae. 

Den mest kända Araceaen kallas i dagligt tal för “Penisblomma”                                                                                                                        

Den oemotståndliga doften lockar djur och insekter.

När ett djur söker föda använder det sig av ett väl utvecklat luktsinne som är väl kopplat till dess minne. Det är dessa sinnen som har beaktats när utvecklingen av Araceae togs fram.

Varje enskild produkt är mycket noga utprovad för att ge största möjliga effekt. Naturliga råvaror och essenser utgör grunden för dessa produkter och det är dessa dofter djuren känner igen och som är så lockande. Produkterna är naturligt nedbrytbara till 100%. Araceae tillverkas i Halmstad, Sverige!

Att locka vilda djur med Araceae är ganska enkelt. Med ett par flaskor av lockmedlet är du redo att sätta igång att locka det vilda. Enklast att locka är naturligtvis vildsvinen men de andra djuren är inte svårlockade de heller.

Vilka djur kan man locka med doftmedel?

Björn-Älg-Rådjur-Kronvilt-Dovvilt-Vildsvin-Räv-Mård-Grävling

Hare-Kanin-fåglar.

De populäraste dofterna är:

Vanilj-Hasselnöt-Choklad-Majs och de finns i följande produkter:

Quick Fix: Är ett snabbverkande lockmedel att använda direkt.

Time Released: Är ett långtidsverkande lockmedel som doftar länge.

Pig Oil: En riktig Oil som lockar mer än vildsvin

Attract: En unik mix av klistrig Araceae och tjära.

Produkten rinner lätt och luktar länge. Mycket enkel att använda.

 Locka vildsvin.

Välj ut en plats som ligger långt ifrån trafikerade vägar, odlade fält eller känslig gröda.

Välj Time Released och Quick Fix samt Attract. Attract är en tjärbas med Araceae olja och har den fördelen att den håller sig fuktig länge och släpper då också doften lättare.

Bästa träd att använda Attract på är tall som du gör några skåror i och sprutar på rikligt.

Hittar du ingen tall tar du ett annat träd eller stock, välj INTE en sten, då grisarna i så fall kommer att förstöra sina tänder & betar!

Time Released samt Quick Fix häller du på torrträd och stockar.

Inom ett par dagar bör du haft besök av vildsvin och du kan börja jaga.

Vet du att det finns vildsvin på marken och vill börja jaga direkt, väljer du Quick Fix och häller rikligt på ett torrträd.

Du kan nu enkelt styra vildsvinen till dina olika lockplatser och jaga mer effektivt. Tänk på att vinden och din egen doft är dina största “fiender”. Även detta går givetvis att påverka med hjälp av de produkter du finner under kategorin Doftdöljare/Luktdödare!

 Locka Björn.

Björn kan ta lite längre tid än vildsvin att locka. Det finns mindre med björn än vildsvin.

Börja med att se ut en plats gärna en liten höjd med några träd på. Här väljer du Time Released och Araceaes Attract. Du behöver en flaska av varje.

Börja med att på höjden olja in ett träd med Attract. 2m upp och hela vägen ner till marknivå. Med detta träd som utgångspunkt lägger du nu ut doftarmar det vill säga, du tar Time Released och går så långt halva flaskan räcker och “doftar” in ett träd var 5-10meter. Applicera doften 1meter upp på trädet. Gå tillbaka till utgångspunkten och “dofta” vidare åt motsatta hållet. Du skall nu ha en fångstarm som är mellan 500-1000meter lång. 

 Locka Älg, Hjort och Rådjur. 

Hjortdjurens växlar är ganska lätta att hitta och du hittar enkelt en buske eller träd att “dofta in”. Anis, Majs och Hasselnöt är dofter som fungerar utmärkt och du drar djur från långa håll.

Tänk på att det är förbjudet att locka vilt från grannens mark.

Fällor 

Vi har sedan den 1 augusti haft våra grävlingsfällor gillrade. De står sida vid sida av varandra och vi har två nätter i rad fångat dubblé. Det enda vi använt är Time Released. Vi gjorde så här. Efter vi satt fällorna på plats droppade vi rikligt med lockmedel i fällans botten. Vi drog sedan ut dofttarmar cirka 10meter ut från var fälla så att djuren hade ett tydligt spår att följa. Fungerar och fortsättning följer. Fortsättningen som nu följer är att vi fångar kråkfåglar med både Time Released och Quick Fixen. Preparerade stubbar hackas sönder av allehanda kråkfåglar och i de två fällor vi har ute, fångar vi dagligen kråkfåglar. Hemligheten är att vi nu “doftat” in 25x25meter. Doftplatsen besöks nu av fler djur än tidigare. 

 Pig Oil

 Det ultimata verktyget att locka “svåra” vildsvin är Araceae Pig Oil. Inget vildsvin går obemärkt förbi ett träd eller stubbe med Pig Oil! Pig Oil har vi valt att göra i en doft. Det räcker så…

Attract

Araceaes Tjärblandning Attract doftar och lockar fler djur än Björn och Vildsvin. Vi ser ofta hjortvilt och även älg som dragits mot tjäran. Inget kladd, utan Araceaes tjära är lättflytande så den är lätt att ta med ut i skogen och applicera.  

De andra djuren då, hur lockar vi dem?

Harar, kaniner och rävar. Grävlingar, fåglar ja till och med varg lockas av Araceaes lockmedel och du får dessa som en bonus av oss. Alla är inte jaktbara men fina och intressanta att titta på ändå.

 

 Hur fungerar en nos?

Luktcellerna är nervceller. Luktcellerna är den enda del av nervsystemet som är i direkt kontakt med omgivningen. Det enda som skiljer nerverna och luften åt är ett tunt lager med slem. Doftämnen fäster på proteiner som kallas receptorer. Ett visst doftämne passar i sin receptor som nyckeln i ett lås. Luktreceptorerna hos däggdjur är identifierade. Hos oss människor finns det cirka 1 000 gener i arvsmassan som kodar för luktreceptorer men människan har bara 384 fungerande luktreceptorgener av dessa 1000stycken. 467 sådana gener har muterat och fungerar inte längre. Detta kan vara en förklaring till att vårt luktsinne är så mycket sämre än till exempel hundens. Hos oss människor utgör luktslemhinnan bara cirka 5 kvadratcentimeter i näshålans tak. De flesta andra däggdjur har en mycket större luktslemhinna och således också ett mycket bättre luktsinne. Med våra receptorer kan vi människor urskilja mer än 10 000 olika dofter. Det blir liksom ett mönster att följa genom att varje doftämne karakteriseras av att den aktiverar flera olika luktreceptorer.

 Mönstret är unikt för alla de cirka 10 000 dofterna. Likt en nyckel som passar i flera lås men ändå bara öppnar just den dörren skapas en unik kombination som luktar just DET.

 Tänk er nu ett djurs nos som har många fler receptorergener att känna igen dofter med och som kan sätta samman dessa i många fler kombinationer än vad vi människor  kan.                                                                                                                                                                     

Det är nu vi börjar känna ”lukten” av doften.

 Om ett djur har många luktreceptorer har det ett välutvecklat luktsinne. En hund har till exempel ca 713 receptorer mot människans ca 384. Vi muterar ju hela tiden så antalet kan förändras. För de flesta däggdjur är luktsinnet det viktigaste sinnet. Brunråttan och hunden har ett mycket stort antal fungerande luktreceptorgener medan vissa apor och vi människor har tappat ett stort antal fungerande gener. För oss har synen tagit över luktsinnet. Ändras människans livsstil drastiskt är jag övertygad om att vi muterar så att vi kan känna igen fler dofter. Kanske är det så att människor som lever i det vilda kan urskilja fler dofter än en stadsmänniska eller är det tvärt om?

Hur fungerar det?

Luktinformationen skickas in till storhjärnan. I storhjärnan behandlas informationen vidare i ibland annat limbiska systemet och behandlas troligen också i medvetandet. Limbiska systemet utgör den evolutionsmässigt äldsta delen av hjärnan (“reptilhjärnan”). Storhjärnan var i begynnelsen en lukthjärna som starkt bidrog till vår överlevnad. Limbiska systemet behandlar inte bara luktintryck utan är i hög grad inblandat i upplevandet av känslor och har också funktioner kopplade till minnet.

Lukter och minnen behandlas i hjärnan och det är Araceaes naturliga dofter djuren känner igen och ger dem smakliga minnen. Syntetiska dofter har inga naturliga “nycklar” att öppna låsen med utan förblir syntetiska.

Smartare jakt låter ju bra, men hur då?

Med Araceaes lockmedel gör du osynliga lockplatser dit endast det vilda och du själv hittar. Djuren har oftast ett så kallat hemområde/revir som den bevakar och när det kommer en ny doft måste den undersökas. En naturlig doft ger ett naturligt uppträdande hos de lockade djuren.

Att anlägga en lockplats.

När du gör en lockplats där du tänkt jaga skall du tänka ”nöjesfält” så att flera djurslag har nytta av att besöka platsen. 25x25meter är en bra yta. Olja in några torrträd, eller stubbar, tänk på att INTE applicera på stenar! Tänker du jaga vildsvin skall alla djur i flocken ha ”roligt”. Lägger du lockplatsen i anslutning till en tätning känner djuren sig extra trygga. Araceaes Attract lockar Björn och Vildsvin, som skrubbar sig mot tjärträdet men även de flesta Hjortdjur dras till tjärdoften.  Araceas Attract är lättflytande och mycket enkel att hantera.                                                            

Attract tillsammans med Araceaes långtidsverkande Time Released gör att du bara behöver fylla på lockplatsenen gång i veckan. Den dag du skall jaga använder du Quick Fix som snabbt lämnar ifrån sig doften. Använd då samma doft som i Time Release så känner sig djuren extra trygga. Att locka djur med lockmedel ger dig en bättre och säkrare jakt.

Är det en helt ny mark du inte känner eller på mark där vilttätheten inte är så stor kan det vara lämpligt att göra lockarmar för det vilda att följa in till lockplatsen. Du tar helt enkelt en flaska och går iväg och droppar var annan var 4e meter. Halva flaskan åt ena hållet och andra flaskan åt andra hållet. Detta sätt fungerar utmärkt i hela Sverige och för alla djurslag.

Rulla till toppen