Luftpistol PCP

Åldersgräns för inköp av samtliga luftdrivna vapen jag saluför är 18år!

 

Pneumatiska, tryckluftsdrivna luftvapen, PCP
Är till konstruktionen ganska lika kolsyredrivna vapen, men oftast dimensionerade för ett högre tryck.

Finns huvudsakligen två varianter: pumpvapen som laddas mellan varje skott och reservoargevär (vanligen kallade PCP-vapen –  Pre-Charge Pneumatic) med en luftbehållare som rymmer komprimerad luft för flera skott.
Laddning av vapen med luftbehållare sker med hjälp av en speciell handdriven pump eller från dyktub el. liknande. Trycket varierar mellan ca70-300bar.

På plussidan!

 + Rekylfritt, okänslig för låga temperaturer, kan leverera mer energi än kolsyra.

På minussidan!

– Kräver tillgång till komprimerad luft alt. pump

HÄR NEDAN KAN DU SE 3 OLIKA KALIBERVAL AV LUFTVAPEN, DET ÄR BARA ATT KLICKA PÅ DEN KALIBER AV DEM DU FÖREDRAR SÅ KOMMER DU VIDARE IN PÅ DE OLIKA VAPENMODELLERNA!