Luftgevär Pump

”Pumpvapen”
Tex från Crosman är också tryckluftsdrivna vapen. Dessa måste dock pumpas innan varje skott och pumpen är inbyggd i vapnet.

Pumpvapnen kan vara av typ Single-pump eller Multi-pump.

Skillnaden är att Multipumpen kan pumpas flera gånger för ökad utgångshastighet.

+ Rekylfritt, okänslig för låga temperaturer, krävs lite muskelkraft

– Att pumpa flera gånger innan skottet gör att det kan ta lite tid mellan skotten.