Luftvapen Barn/Junior modeller

Här inne finner du luftvapen som passar till de lite yngre av familjens medlemmar!

Du finner måttanpassade luftvapen till barn från ca 5 års ålder och uppåt här inne!

Luftgevärs skytte, en trevlig enkel hobby som lätt förenar gammal som ung…

Tänk bara på att någon vuxen närvarar vid allt skytte då 18-års gräns tillämpas på samtliga luftvapen samt var noga med att använda skyddsglasögon!